www.bendu.cz

V souvislosti s mimořádným opatřením MŠMT se pokusím na této tránce zveřejnit učivo k domácímu procvičování pro naše žáky. zadání je kompletní, kontrolu budu doplňovat postupně. Pokud se uzavření prodlouží, přidám úkoly na další týden. Omlouvám se za případné nepřesnosti vzhledem k rychlosti, jakou tato stránka vznikla. Děuji za pochopení. Michal Benda

 

N emusíte mi posílat zpět vypracované úkoly. Vaše děti nemusí povinně vypracovat všechno. Je to spíše nabídka pro vás rodiče. Co děti zvládnou, to zvládnou. Je to procvičování, aby nezapomněli co se naučili a aby si zachovali pracovní návyk. Přeji vám všem pevné nervy a domácí pohodu. Pokud s ní učení s vašimi dětmi příliš koliduje, má vaše (i jejich) duševní zdraví v této napjaté době rozhodně přednost.

 

D omluvili jsme se s paní učitelkou Hankou Trajerovou, že na této stránce budeme připravovat učivo společně tak, aby mohli si procvičovat učivo matematiky všichni žáci druhého stupně naší školy.
Žáci devátých tříd si mohou zopakovat i učivo nižších ročníků, zejména početní operace, rovnice a slovní úlohy jim k přijímacím zkouškám přijdou vhod.

 

 

data statistika

 

 

M 6 Žáci šestého ročníku opakují početní operace s desetinnými čísly a konstrukce trojúhelníků podle SSS, SUS, USU. Žáci procvičují práci s kružítkem a úhloměrem a matematický zápis konstrukce.

přidáno 11.3.

Početní operace s desetinnými čísly: zadání kontrola
Konstrukce trojúhelníku 1 zadání kontrola
Konstrukce trojúhelníku 2 zadání kontrola
Konstrukce trojúhelníku 3 zadání kontrola

přidáno 17.3.

Dělitelnost zadání kontrola
Násobek a dělitel zadání kontrola
Úlohy s užitím dělitelnosti zadání kontrola
Konstrukce výšky Δ zadání kontrola

přidáno 23.3.

Dělitelnost zadání kontrola
Desetinná čísla zadání kontrola

přidáno 30.3.

Dělitelnost zadání kontrola
Opakování: čtverec a obdélník zadání kontrola

přidáno 5.4.

Algebrogramy zadání kontrola
Těžnice zadání kontrola

přidáno 13.4.

Desetinná čísla zadání kontrola
Oříšky zadání kontrola

přidáno 20.4.

Římská čísla zadání kontrola
Desetinná čísla zadání kontrola

přidáno 27.4.

Aritmetika zadání kontrola
Zákldní zlomky zadání kontrola

přidáno 4.5.

Aritmetika zadání kontrola
Aritmetika zadání kontrola

přidáno 11.5.

Průměr zadání kontrola
Konstrukce trojúhelníku zadání kontrola

přidáno 18.5.

Slovní úlohy zadání kontrola
Krychlová tělesa zadání kontrola

přidáno 25.5.

tělesa zadání kontrola
Plochy zadání kontrola

přidáno 1.6.

kytičkogramy zadání kontrola
půdorys, bokorys, nárys zadání kontrola

přidáno 8.6.

opakování zadání kontrola

 

M 7 Žáci sedmého ročníku opakují početní operace s racionálními čísly. Opakují úlohy řešené poměrem. Řeší úlohy užitím úměrností.

přidáno 17.3.

Zlomky a celá čísla zadání kontrola
Zlomky zadání kontrola
Úměrnosti 1 zadání kontrola
Úměrnosti 2 zadání kontrola
Úměrnosti 3 zadání kontrola

přidáno 23.3.

Procenta úvod zadání kontrola
procenta výpočet části zadání kontrola

přidáno 30.3.

Procenta 3 zadání kontrola
procenta 4 zadání kontrola

přidáno 5.4.

procenta 5 zadání kontrola
sudoku zadání kontrola

přidáno 13.4.

procenta 6 zadání kontrola
rovnice 1 zadání kontrola

přidáno 20.4.

procenta 7 zadání kontrola
poměr zadání kontrola

přidáno 27.4.

procenta 8 zadání kontrola
opakování racionální čísla zadání kontrola

přidáno 4.5.

desetinná čísla zadání kontrola
racionální čísla zadání kontrola

přidáno 11.5.

desetinná čísla zadání kontrola
test procenta zadání kontrola

přidáno 18.5.

konstrukce trojúhelníku zadání kontrola
tělesa opak zadání kontrola

přidáno 25.5.

plochy zadání kontrola
procenta 9 zadání kontrola

přidáno 1.6.

poměr, mapa zadání kontrola
sudoku zadání kontrola

přidáno 8.6.

opakování zadání kontrola

 

M 8 Žáci osmého ročníku opakují početní operace s racionálními čísly. Opakují úpravy rovnic a řešení jednoduchých slovních úloh pomocí rovnic.

přidáno 11.3.

Početní operace s racionálními čísly: zadání kontrola
Řešení rovnic zadání kontrola
Slovní rovnice zadání kontrola
Slovní úlohy zadání kontrola

přidáno 17.3.

Opakování pythagorovy věty zadání kontrola

přidáno 23.3.

Rovnice a úlohy zadání kontrola
Mnohočleny a pyth. věta zadání kontrola

přidáno 30.3.

Početní operace s racionálními čísly zadání kontrola
Opakování měřítko mapy zadání kontrola
Opakování procenta zadání kontrola
Opakování úměrnosti zadání kontrola

přidáno 5.4.

Rovnice a úlohy zadání kontrola
Rovnice a úlohy zadání kontrola

přidáno 13.4.

Rovnice a úlohy zadání kontrola
Rovnice a úlohy zadání kontrola

přidáno 20.4.

Opakování poměr zadání kontrola
Opakování planimetrie zadání kontrola

přidáno 27.4.

Kruh návod zadání
Kruh 1 zadání kontrola
Kruh 2 zadání kontrola

přidáno 4.5.

Kruh 3 zadání kontrola
Kruh 4 zadání kontrola

přidáno 11.5.

Kruh 5 zadání kontrola
Kruh 6 zadání kontrola

přidáno 18.5.

Kruh 7 zadání kontrola
tělesa opak zadání kontrola

přidáno 25.5.

Tělesa zadání kontrola
Mnohočleny zadání kontrola

přidáno 1.6.

Procenta zadání kontrola
Procenta zadání kontrola

přidáno 8.6.

Opakování zadání kontrola

 

M 9 Žáci devátého ročníku opakují početní operace s reálnými čísly, výpočty v pravoúhlém trojúhelníku a připravují se na přijímací zkoušky. Žáci devátých tříd si mohou zopakovat i učivo nižších ročníků, zejména početní operace, rovnice a slovní úlohy jim k přijímacím zkouškám přijdou vhod.

přidáno 11.3.

Početní operace s reálnými čísly: zadání kontrola
Slovní úlohy zadání kontrola
Mnohočleny zadání kontrola
Výpočty v pravoúhlém Δ zadání kontrola

přidáno 17.3.

Soustavy rovnic zadání kontrola
Funkce 1 zadání kontrola
Funkce 2 zadání kontrola
Funkce 3 zadání kontrola
Funkce 4 zadání kontrola

přidáno 23.3.

Opakování válec zadání kontrola
Podobnost zadání

přidáno 30.3.

Násobení lomených výrazů zadání kontrola
Obsahy ploch zadání kontrola
Podobnost zadání kontrola
Goniometrické funkce zadání kontrola

přidáno 5.4.

Procenta zadání kontrola
Rovnice zadání kontrola

přidáno 13.4.

soustavy rovnic zadání kontrola
Směsi zadání kontrola

přidáno 20.4.

Opakování zadání kontrola
Opakování planimetrie zadání kontrola

přidáno 27.4.

Kužel návod zadání
Kužel 1 zadání kontrola
Kužel 2 zadání kontrola

přidáno 4.5.

Kužel 3 zadání kontrola
Kužel 4 zadání kontrola

přidáno 11.5.

Raálná čísla zadání kontrola
Mocniny zadání kontrola

přidáno 18.5.

plochy zadání kontrola
plochy zadání kontrola

přidáno 25.5.

mnohočleny zadání kontrola
mnohočleny zadání kontrola

přidáno 1.6.

procenta zadání kontrola
procenta zadání kontrola

přidáno 8.6.

Opakování zadání kontrola